Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kortenhoefsedijk 122 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning op de locatie Kortenhoefsedijk 122 te Kortenhoef (zaaknummer Z.71778).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 21 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven