Modelpublicatie: Besluitenlijst college 16 juni 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 16 juni 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Omgevingsvergunning 22 appartementen KVL-terrein

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 22 appartementen op het middenterrein KVL. Tegen de ontwerpbeschikking is 1 zienswijze ingediend.

Locaties Omgevingsdialoog flexwonen

Het college besluit een omgevingsdialoog te organiseren voor de locaties die kansrijk zijn voor flexwonen en hierover een raadsinformatiebrief te versturen.

Ontwikkelprincipes SRBT en Brabant

Het college heeft besloten om onder voorwaarden in te stemmen met de concept-Verstedelijkingsstrategie Brabant en concept-Verstedelijkingsstrategie SRBT. Deze voorwaarden worden toegelicht in een brief aan de regio bestuurders.

 

 

Naar boven