Gemeente Beuningen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 6890271 - Zuster Dielsstraat 16 te Winssen

 

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : plaatsen van hekwerk aan de linkerzijde

Locatie : Zuster Dielsstraat 16 te Winssen

Datum besluit : 23 juni 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z22.103039.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven