Agenda maandag 27 juni 2022

Op het moment van publiceren van deze agenda kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

De meest actuele agenda met bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs via www.raadzoetermeer.nl/gemeenteraad onder de betreffende vergaderdatum. U bent van harte welkom deze vergadering te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal.

Spreekrecht

Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op vrijdag 24 juni 2022. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder ‘Denk & doe mee’.

Internetuitzendingen

Alle raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen op internet via www.raadzoetermeer.nl/gemeenteraad. Alle opnamen kunt u ook achteraf terugzien en/of beluisteren (ook met ondertiteling).

Twitter en Facebook

Volg de raad via twitteraccount @raadzoetermeer of vindt de raad op Facebook: GemeenteraadZoetermeer.

Voorjaarsdebat gemeenteraad

Raadzaal

Aanvang: 10.00 uur

Eindtijd: 23.30 uur

 

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Spreekrecht

 • 3.

  Mondelinge vragen

 • 4.

  Mededelingen

 • 5.

  Afdoening ingekomen stukken

 • 6.

  Bekrachtiging/opheffing geheimhouding

 • 7.

  Hamerstukken

 • 7.a

  Raadsvoorstel Vaststelling fractievergoedingen 2021

 • 7.b

  Raadsvoorstel Verdeling onderwerpen in raadscommissies

 • 7.c

  Raadsvoorstel Vaststellen Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2022

 • 7.d

  Raadsvoorstel Jeugdlintje

 • 7.e

  Raadsvoorstel Benoeming lid raad van toezicht Stichting OPOZ

 • 8.

  Perspectiefnota 2023

 • 9.

  Sluiting

Naar boven