Verkeersbesluit betreffende het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de bereikbaarheid van het TT Circuit 2022

Team Ruimte

Zaaknummer: 84964-2022

Burgemeester en wethouders van Assen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor de bereikbaarheid van het TT Circuit.

De TT vindt plaats op vrijdag 24 juni, zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 2022. Op de TT komen veel bezoekers af. Om het verkeer op een goede, veilige en verantwoorde wijze aan- en af te voeren in een relatief korte tijdsperiode is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

De maatregelen bestaan uit een aantal afsluitingen en verplichte rijrichtingen. Deze worden geregeld door fysieke afzettingen, verkeersborden en de inzet van verkeersregelaars. Op verschillende plekken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke parkeerplaatsen ten behoeve van motorfietsen en fietsen, onder begeleiding van verkeersregelaars en parkeerwachters van het TT Circuit.

Maatregelen

De tijdelijke verkeersmaatregelen gelden van vrijdag 24 juni 2022 06:00 uur tot en met zondag 26 juni 2022 21:00 uur en bestaan uit de volgende zaken:

Bij alle afsluitingen en verplichte rijrichtingen worden verkeersregelaars ingezet. De verschillende afzettingen en het scheiden van verkeersstromen wordt geregeld door het plaatsen van geleidebakens, schrikhekken, tekstkarren en (tijdelijke) verkeersborden, waar nodig.

Autosnelweg A28, afrit 31a, richting het zuiden:

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met zondag 26 juni 2022 gesloten voor alle verkeer.

- Invoegstrook blijft open.

Autosnelweg A28, afrit 31a, richting het noorden:

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met 21:00 gesloten richting TT, uitgezonderd VIP-vervoer. Wel geopend voor verkeer naar Assen en Graswijk.

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met 21:00, zaterdag 25 juni 2022, vanaf 6:00 tot en met 21:00, en zondag 26 juni, 6:00 tot en met 21:00, gesloten voor verkeer van Graswijk naar rotonde bovenaan afrit/invoegstrook 31a.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 van 6:00 tot en met 12:00 gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd personenauto’s en vrachtwagens richting het TT Circuit.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 voor alle verkeer gesloten tussen ongeveer 12:00 en 14:00, tijdens de ombouw naar het afvoeren van het verkeer komend vanaf het TT Circuit.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 14:00 en 21:00, gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd het verkeer dat wordt afgevoerd vanaf het TT Circuit naar de A28.

Autosnelweg A28, extra afrit op afrit 32 richting de N33, ter hoogte van ongeveer hmp 172.0h, en extra invoegstrook richting autosnelweg A28 (aanvoer richting TT Circuit), komende vanaf de Witterbroek, aansluitend op A28 hmp 171.5 Links (afvoer van verkeer):

- Zondag 26 juni 2022, tussen 6:00 en 12:00, tijdelijke extra afrit tussen afrit 33 en afrit 32, geopend uitsluitend voor motorfietsen richting het TT Circuit.

- Zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 15:00 en 21:00, tijdelijke extra oprit tussen afrit 32 en afrit 31a komende vanaf de Witterbroek, aansluitend op A28 ter hoogte van hmp 171.5 Links, gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd motorfietsen in de richting naar de A28 komende vanaf het TT Circuit.

Autosnelweg A28, afrit 32a:

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 12:30 en 14:30, gesloten voor alle verkeer in verband met ombouwen van de tijdelijke verkeersmaatregelen naar afvoer richting A28.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 is vanuit Assen geen verkeer mogelijk naar A28 en N33, alleen de verkeersstroom naar het TT Circuit is geopend.

- Vanaf N33 en A28 zijn alle rijrichtingen mogelijk.

- Er kan op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 1 rijstrook worden gereserveerd voor het reguliere openbare vervoer.

Verkeer vanuit De Haar:

- Op vrijdag 24 juni 2022, vanaf 6:00, tot en met zondag 26 juni, 21:00 alleen verkeersstromen mogelijk naar tijdelijke parkeerplaatsen en TT Circuit. Doorgaande route richting Witten gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en fietsers. De route richting Copperhead is geheel afgesloten.

- Het fietspad langs De Haar is afgesloten vanaf de bocht tot en met hoofdingang TT Circuit.

- Het wegvak van De Haar tussen de hoofdingang van het TT Circuit en de Boermarkeweg is gesloten voor alle verkeer, in beide rijrichtingen, met uitzondering van motorfietsen en fietsen die naar een tijdelijke parkeerplaats gaan.

- Bij aanvoer van de bezoekers naar het TT Circuit geldt het volgende:Er is 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer dat het TT Circuitterrein verlaat.Er zijn 3 rijstroken beschikbaar voor verkeer dat het TT Circuitterrein oprijdt.

- Bij afvoer van de bezoekers van het TT Circuit geldt het volgende:Er is 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer dat het TT Circuitterrein oprijdt. Er zijn 3 rijstroken beschikbaar voor verkeer dat het TT Circuitterrein verlaat, waarvan 1 rijstrook gereserveerd is voor het busvervoer.

Verkeer vanuit Witten:

- Op vrijdag 24 juni 2022, vanaf 6:00, tot en met zondag 26 juni, 21:00, gesloten voor alle verkeer in de richting van De Haar.

Deze maatregelen staan weergegeven in de bijgevoegde situatietekeningen.

Belangenafweging

Overwegende het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt dit verkeersbesluit genomen in het belang van de veiligheid van de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het instandhouden van de weg en het waarborgen van bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Er is uitvoerig overleg geweest met de nood- en hulpdiensten, OV bedrijven, gemeenten en Provincie Drenthe en overige stakeholders. Met deze tijdelijke verkeersmaatregelen wordt de overlast van het evenement zoveel mogelijk beperkt en blijft het evenement bereikbaar voor nood- en hulpdiensten, en waar nodig blijft de bereikbaarheid voor stakeholders zo goed mogelijk gewaarborgd.

Wet- en regelgeving

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de teammanager.

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 worden geplaatst.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de Politie Noord Nederland.

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd gepleegd met de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe, en de gemeente Midden-Drenthe.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Voor de tijdsperiode van vrijdag 24 juni 2022, vanaf 6:00 uur tot en met zondag 26 juni 2022, 21:00 uur, tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen conform de bij dit verkeersbesluit gevoegde situatieschets.

- Door het plaatsen van verkeersbord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, van bijlage 1 van het RVV 1990, gedurende de hierboven aangegeven periode op de volgende locaties:

  • 1.

    Het afsluiten van het fietspad langs De Haar tussen de Eysingweg en De Haar-bocht (bushalte)TT Circuit.

  • 2.

    Het afsluiten van het fietspad langs De Haar tussen de Eysingweg en TT hoofdingang.

  • 3.

    Het afsluiten van De Haar tussen TT hoofdingang en de Boermarkeweg met uitzondering van motoren en fietsers van bezoekers TT Circuit om daar te parkeren.

Voor zover het fysieke tijdelijke maatregelen betreffen op Asser grondgebied, door middel van de inzet van tekstkarren, verkeersregelaars, en overige tijdelijke verkeersmaatregelen tot de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

Autosnelweg A28, afrit 31a, richting het zuiden:

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met zondag 26 juni 2022 gesloten voor alle verkeer.

Autosnelweg A28, afrit 31a, richting het noorden:

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met 21:00 gesloten richting TT, uitgezonderd VIP-vervoer. Wel geopend voor verkeer naar Assen en Graswijk.

- Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 6:00 tot en met 21:00, zaterdag 25 juni 2022, vanaf 6:00 tot en met 21:00, en zondag 26 juni, 6:00 tot en met 21:00, gesloten voor verkeer van Graswijk naar rotonde bovenaan afrit/invoegstrook 31a.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 van 6:00 tot en met 12:00 gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd personenauto’s en vrachtwagens richting het TT Circuit.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 voor alle verkeer gesloten tussen ongeveer 12:00 en 14:00, tijdens de ombouw naar het afvoeren van het verkeer komend vanaf het TT Circuit.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 14:00 en 21:00, gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd het verkeer dat wordt afgevoerd vanaf het TT Circuit naar de A28.

Autosnelweg A28, extra afrit op afrit 32 richting de N33, ter hoogte van ongeveer hmp 172.0h, en extra invoegstrook richting autosnelweg A28 (aanvoer richting TT Circuit), komende vanaf de Witterbroek, aansluitend op A28 hmp 171.5 Links (afvoer van verkeer):

- Zondag 26 juni 2022, tussen 6:00 en 12:00, tijdelijke extra afrit tussen afrit 33 en afrit 32, geopend uitsluitend voor motorfietsen richting het TT Circuit.

- Zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 15:00 en 21:00, tijdelijke extra oprit tussen afrit 32 en afrit 31a komende vanaf de Witterbroek, aansluitend op A28 ter hoogte van hmp 171,5 Links, gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd motorfietsen in de richting naar de A28, komende vanaf het TT Circuit.

Autosnelweg A28, afrit 32a:

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022, tussen ongeveer 12:30 en 14:30, gesloten voor alle verkeer in verband met ombouwen van de tijdelijke verkeersmaatregelen naar afvoer richting A28.

- Zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 is vanuit Assen geen verkeer mogelijk naar A28 en N33, alleen de verkeersstroom naar het TT Circuit is geopend.

- Vanaf N33 en A28 zijn alle rijrichtingen mogelijk.

- Er kan op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 1 rijstrook worden gereserveerd voor het reguliere openbare vervoer.

Verkeer vanuit De Haar:

- Op vrijdag 24 juni 2022, vanaf 6:00, tot en met zondag 26 juni, 21:00 alleen verkeersstromen mogelijk naar tijdelijke parkeerplaatsen en TT Circuit. Doorgaande route richting Witten gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en fietsers. Copperhead is geheel afgesloten.

- Het fietspad langs De Haar is afgesloten vanaf de bocht tot en met hoofdingang TT Circuit.

- Het wegvak van De Haar tussen de hoofdingang van het TT Circuit en de Boermarkeweg is gesloten voor alle verkeer, in beide rijrichtingen, met uitzondering van motorfietsen en fietsen die naar een tijdelijke parkeerplaats gaan.

Verkeer vanuit Witten:

- Op vrijdag 24 juni 2022, vanaf 6:00, tot en met zondag 26 juni, 21:00, gesloten voor alle verkeer in de richting van De Haar.

Assen 17 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Assen,

Namens deze,

R. de Lange

Teammanager Projecten & GGW

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven