Verkiezing Gemeenteraad 2022

Zitting van het centraal stembureau inzake onderzoek en beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering.

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad, maakt de volgende zittingen van het centraal stembureau bekend:

Dinsdag 1 februari 2022 om 16:00 uur - besloten zitting

  • Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

 

Vanaf woensdag 2 februari 2022 9.00 uur liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis te Veghel ter inzage.

Indien u deze stukken wilt bekijken dan kunt zich hiervoor melden tijdens openingstijden bij onze receptie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De inzagetermijn eindigt zodra het centraal stembureau heeft beslist tijdens de openbare zitting op:

Vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur - openbare zitting

  • beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten;

  • de geldigheid van de lijstencombinaties.

Locatie: Raadzaal te Sint Oedenrode

De openbare zitting is via een livestream te volgen op onze website.

Naar het gemeentehuis komen is dus niet nodig.

Het centraal stembureau wil zich het recht voorbehouden om de openbare zitting volledig digitaal te doen op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19.

 

 

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven