177e Aanvulling van het Straatnamenbesluit

 

Krachtens bestuurlijk mandaat, verleend bij collegebesluit van 24 september 2013, nr. 05, Besluit het college van Burgemeester en Wethouders, Gezien het advies van de commissie naamgeving Tilburg,

 

 

A. Te wijzigen de loop van straten verspreid over het grondgebied van de gemeente:

 

 • 1.

  Ijpelareweg

  De straat lopende vanaf de Bos en Beemdweg, westelijk van de Midden-Brabantweg, zuidwaarts en daarna zowel oostwaarts, met een vertakking aansluitend op de Bos en Beemdweg, waarna zuidwaarts, daarna zowel oostwaarts, doodlopend bij de Midden-Brabantweg, vervolgens zuidwaarts tot aan de Grootvenstraat met inbegrip van een gedeelte lopende westwaarts tot aan de Vloeiveldweg.

 • 2.

  Gerardusplein

  Het plein, omsloten door de Molenstraat en de Sint Willibrordstraat.

 • 3.

  Canonstraat

  De straat westwaarts lopend met een ontsluiting aan de Dr. Schaepmanstraat en de Dr. Ariënsstraat, vervolgens noordwaarts tot aan de Mettenstraat.

 • 4.

  Van Anrooylaan.

  De straat, lopende vanaf de Beethovenlaan, oostwaarts, tot de Sweelincklaan.

 • 5.

  Quirijnstoklaan

  De straat lopende noordoostwaarts vanaf de Ringbaan-Noord, zich splitsend in afzonderlijke rijbanen, naar de Heikantlaan, inclusief beide ventwegen tussen Ringbaan-Noord en Lovensekanaaldijk.

 • 6.

  Groenstraat (Udenhout) De straat lopende vanaf de kruising Kreitenmolenstraat/Slimstraat/Schoorstraat noordoostwaarts, inclusief 2 noordwestwaarts doodlopende zijvertakkingen, tot aan 75 meter voor de rotonde Gommelsestraat/Biezenmortelsestraat/Heusdensebaan.

 •  

 • 7.

  Groenstraat (Biezenmortel)

  Het zuidelijke gedeelte van de weg tot aan 75 meter van de rotonde Gommelsestraat/Biezenmortelsestraat/Heusdensebaan.

 • 8.

  Molenbaantje (Udenhout)

  De straat ten noordwesten van de verharding lopende vanaf de Heusdensebaan zuidwestwaarts tot aan de Haarensebaan (Udenhout).

 •  

 • 9.

  Molenbaantje (Biezenmortel)

  De straat ten zuidoosten van de verharding lopende vanaf de Heusdensebaan zuidwestwaarts tot aan de Haarensebaan (Udenhout).

   

B. Toe te kennen de volgende namen aan straten behorende tot het grondgebied van Berkel-Enschot:

 •  

 • 10.

  Achter het Raadhuis

  De straat zuidwestwaarts lopend vanaf de Raadhuisstraat en daarna zuidoostwaarts lopend tot aan de Eikenboschweg.

C. In te trekken de volgende straten:

 •  

 • 11.

  Moestuinstraat

 • 12.

  Kangoeroehofje

 • 13.

  Prins Bernhardlaantje

 • 14.

  Roeltjesdijk

 • 15.

  Conventstraat

 

D. Bij dit besluit behorende tekeningen

Tekening 1:  Straat 1

Tekening 2:  Straat 2

Tekening 3:  Straat 3

Tekening 4:  Straat 4

Tekening 5:  Straat 5

Tekening 6: Straat 6

Tekening 7: Straat 7

Tekening 8: Straat 8

Tekening 9: Straat 9

Tekening 10: Straat 10

 

 

Tilburg, 19-01-2022

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

 

 

Wethouder Ruimtelijke Ordening

 

 

 

 

 

 

Naar boven