Aangevraagde evenementenvergunningen, Herdenking 4 mei Zuilen, H. Knipschildplantsoen, 2021-001824

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

Naam evenement: Herdenking 4 mei Zuilen

Locatie: H. Knipschildplantsoen

Data en tijden evenement:

Het evenement is op woensdag 4 mei 2022, 19:30 uur tot 20:30 uur

Opbouw op woensdag 4 mei 2022, 10:00 uur tot 11:00 uur

Afbouw op woensdag 4 mei 2022, 20:30 uur tot 21:00 uur

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt ontvangen. Wij e-mailen u dan de voor u beschikbare stukken.

  •  

    Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/evenementen.

 

Naar boven