Toestemming voor het maken van 12 uitritten aan Metopestraat, sectie F 1158 te Helmond

Projectlocatie:

Verzenddatum besluit:

Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

Metopestraat, sectie F 1158

30-05-2022

maken 12 uitritten

6989825

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Naar boven