Besluitenlijst college 24 mei 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 24 mei 2022 de volgende besluiten genomen:

Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 30-32, Haaren

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmings-plan voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen en gedeeltelijke sloop en herbouw of renovatie van de woonboerderij aan Heuvelstraat 30-32 in Haaren. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.[Tekst besluitenlijst]

Beantwoording ex. art. 42 vragen CDA Doortrekken fietspad noordzijde spoor

Het college heeft de beantwoording vastgesteld op de vragen die het CDA stelde betreffende het doortrekken van het fietspad noordzijde spoor.

Intentieovereenkomst gemeenschapshuis Den Domp

Het college heeft besloten om samen met Stichting Gemeenschaps-voorzieningen Haaren een intentieovereenkomst aan te gaan. Daarin geven zij aan gezamenlijk de verplaatsing van het gemeenschapshuis Den Domp naar de locatie van het voormalig gemeentehuis van Haaren aan het Monseigneur Bekkersplein te verkennen en uit te werken.

Naar boven