Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oranjeweg 72 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 31 mei 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning en het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde op de locatie Oranjeweg 72 te Kortenhoef (zaaknummer Z.70911).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven