Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het aantal units binnen het bedrijfsverzamelgebouw op locatie sectie U nummer 603 in Achtmaal

Op 17 mei 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het aantal units binnen het bedrijfsverzamelgebouw op locatie sectie U nummer 603 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002961. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven