Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Strand van Luna 1, 1704ZZ Heerhugowaard

Op 11 mei 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een toiletgebouw op de locatie Strand van Luna 1, 1704ZZ Heerhugowaard. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-003054.

 

Procedure

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

Naar boven