5498 Ingekomen omgevingsvergunning - Schieland 58

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 13-1-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Schieland 58

 

Dossiernummer: 5498

 

Dossieromschrijving: plaatsen van een tuinhuis met overkapping

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven