Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, Dokter de Witstraat 6, 1723LA Noord-Scharwoude

Op 9 mei 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de locatie Dokter de Witstraat 6, 1723LA Noord-Scharwoude. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002935.

 

Procedure

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.

Naar boven