Kennisgeving ontvangst aanvraag buitenkerkdienst Protestantse gemeente, Strand van Luna in Heerhugowaard

Burgemeester van Dijk en Waard maaktbekend dat de volgende aanvraag voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (A.P.V.) is ontvangen:

Voor: buitenkerkdienst Protestantse gemeente

Datum activiteit: 19-06-2022

Locatie: Strand van Luna in Heerhugowaard

Ontvangen op: 22 april 2022

 

Procedure

De aanvraag wordt in behandeling genomen door de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

 

Inzage

De aanvraag kan door belanghebbenden worden opgevraagd bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard. Tot en met 26-5-2022kunnen belanghebbenden mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen geven. Stuur de zienswijze via de mail of in een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard

 

U richt uw reactie aan degene die het besluit gaat nemen, zoals het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. U vermeldt hierin:

• uw naam

• adres

• telefoonnummer

• het onderwerp waarop uw reageert

• uw zienswijze

Naar boven