6476 Ingekomen omgevingsvergunning - kadastrale sectie A597 Warande kavel 263

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 6-5-2022

 

Dossierlocatie: kadastrale sectie A597 Warande kavel 263

 

Dossiernummer: 6476

 

Dossieromschrijving: oprichten van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven