Voornemen tot levering in kader van ruiling.

 

 

De gemeente Arnhem is voornemens twee percelen, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC, nummer 6665, gedeeltelijk, ca. 415 m2 en nummer 9097 gedeeltelijk, ca. 48 m2 in te brengen in een ruiling. De percelen zijn gelegen nabij de Hollandweg en de Vlaardingenweg te Arnhem.

 

Deze percelen maken deel uit van een grondruiltransactie met woningbouwvereniging Stichting Woonzorg Nederland. De grondruil maakt de aanleg van een busbaan op de Hollandweg mogelijk. De aanwezigheid van deze busbaan is nodig om de verkeersdoorstroming op het kruispunt Hollandweg-Metamorfosenallee te bevorderen.

 

De werkzaamheden aan de busbaan starten kort na de juridische levering.

 

Naar boven