Aanvraag omgevingsvergunning, Westendorpweg 1 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: WA-22-0128

Omschrijving: vergroten stal, bouwen loods en plaatsen luchtwasser

Locatie: Westendorpweg 1 te Aalten

Datum ontvangst: 6 mei 2022

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven