Verlenging beslistermijn WA-22-0044, Weerkampsweg 4 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de beslistermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning verlengen met maximaal 6 weken:

 

Zaaknummer: WA-22-0044

Omschrijving: het plaatsen van een tuinhuis

Locatie: Weerkampsweg 4 te Aalten

Datum ontvangst: 15 februari 2022

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven