Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenelaan 14 te Leusden

Op 3 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor omgevingsvergunning op locatie Prinses Irenelaan 14 te Leusden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2022-157. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en bevat de volgende activiteiten:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.

Naar boven