6384 Ingekomen omgevingsvergunning - Ziekenhuisweg 100

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 26-4-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Ziekenhuisweg 100

 

Dossiernummer: 6384

 

Dossieromschrijving: brandveilig in gebruik hebben van een ziekenhuis (St. Jansdal) (wijziging)

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven