Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2022 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2022-195550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage tekening bij besluit|exb-2022-25126
Citeertitel Gemeente - E-oplaadplaats - IJmeerstraat
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier gmb-2022-195550
Jaargang 2022
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/5.3/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-11
Publicatienummer 195550
Referentienummer 220042410
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, locatie: IJmeerstraat ter hoogte van nummer 53.
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Type verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen
Uitgever Lelystad
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E4
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto

Op de kaart