Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, perceel NEE00 N. 460 nabij Friedesemolen 2 in Neer

Op 8 oktober 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor werk of werkzaamheden uitvoeren (huidige opgang vervangen door rolstoelvriendelijke toegang op locatie perceel NEE00 N 460 nabij Friedesemolen 2 in Neer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-020414.

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven