Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Elspeterbos 58, 2134 LD, realiseren uitbreiding woning door gevelverhoging van de achtergevel, 12-01-2022, zaaknummer 5693300, olonummer 6630951.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven