Aangevraagde evenementenvergunningen, Duckrace, Griftpark, 2021-001462

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

Naam evenement: Duckrace

Locatie: Griftpark

Data en tijden evenement:

Het evenement is op zaterdag 19 maart 2022, 14:00 uur tot 16:00 uur

Opbouw op zaterdag 19 maart 2022, 13:00 uur tot 14:00 uur

Afbouw op zaterdag 19 maart 2022, 16:00 uur tot 16:30 uur

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt ontvangen. Wij e-mailen u dan de voor u beschikbare stukken.

  •  

    Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/evenementen.

 

Naar boven