Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Holstraat 22, 6082BC Buggenum

Op 11 januari 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen van een houtopstand, kappen van een boom (notenboom) op het adresHolstraat 22, 6082BC in Buggenum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001084.

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente Leudal een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven