Agenda raadsvergadering

 

  •  

Datum : 19 april 2022

  •  

Tijdstip : 18:45 uur

  •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

  •  

Voorzitter : F. Veenstra

  •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

  •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

  •  

 

2.

Aanbieden verslag informateur T. Willemsma

  •  

 

3.

Sluiting

  •  

 

  •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

 

 

Naar boven