Vervangen onderbord gehandicaptenparkeerplaats Hallsteinstraat

 

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

Overwegingen ten aanzien van het besluit

hebben op 29 december 2021 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een nieuw onderbord met kenteken 93-PFT-7 op de gehandicaptenparkeerplaats, nabij Hallsteinstraat 47.

BESLUIT EN

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet een nieuw onderbord aan te brengen op voornoemde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het nieuwe kenteken is 93-PFT-7.

Zevenaar

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

Namens deze,

Jo Branderhorst

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan daartegen binnen een termijn van zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Indien een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

Naar boven