Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Boskantse Broekstraat 55 Wijchen

Van de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op datum, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is, verlengt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen de beslistermijn (van in beginsel acht weken) met zes weken.

Het besluit tot verlenging van de beslistermijn is op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Boskantse Broekstraat 55 Wijchen, het wijzigen van de verleende vergunning voor het bouwen van een bijgebouw en het vestigen van een Bed & Breakfast -gelegenheid, 29 december 2021 .

 

Naar boven