Ontvangen melding voor het slopen van 3 bijgebouwen aan Rijksweg 22a in Bergen L

 

De Gemeente Bergen (L) heeft op 10 december 2021 een melding ontvangen. De melding is ingediend voor het slopen van 3 bijgebouwen aan Rijksweg 22a, 5854 AV Bergen L.

Een melding wordt ingediend voor het verrichten van een activiteit zoals het slopen van een bouwwerk, het aanleggen van een bodemenergiesysteem of een activiteit op grond van het Activiteitenbesluit (bijvoorbeeld een wijziging in het aantal dieren die worden gehouden). Met dit bericht laat de Gemeente Bergen (L) u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Heeft u vragen over de ontvangen melding?

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de Gemeente Bergen (L). Dit kan via het telefoonnummer 0485 34 83 83. Na het maken van een afspraak kunt u de documenten met informatie inzien. Bezoek voor de openingstijden, het maken van een afspraak en de contactgegevens de volgende website: https://www.bergen.nl/contact-en-openingstijden.

 

Naar boven