ISN Merkez Moskee Doetinchem, open dagen 4, 5 en 6 juni 2022, vergunning verleend

 

Er is een vergunning verleend aan de ISN Merkez Moskee Doetinchem voor het houden van open dagen en een braderie op 4, 5 en 6 juni 2022, telkens van 09.00 uur tot 20.00 uur in en om de moskee aan de J.F. Kennedylaan 107 in Doetinchem.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. Dit moet u doen binnen zes weken nadat deze brief is verstuurd. In dit bezwaarschrift moet ten minste de naam, het adres en woonplaats van u staan. Ook moet u er een datum opzetten en onderaan de brief een handtekening. Het is belangrijk dat u de burgemeester duidelijk maakt waarom u bezwaar maakt tegen dit besluit.

Ook als u bezwaar maakt, blijft dit besluit geldig. Als u dat niet wilt, dan kunt u de rechter vragen om het besluit te schorsen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt de rechter om een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen naar de Voorzieningenrechter, Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost u geld.

 

 

Naar boven