Agenda ambtelijke hoorzitting bezwaar

Woensdag 19 januari 2022 om 13.30 uur 

Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2021 tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verlagen van het klaphuys en het verbreden van het terras op het perceel Skuytevaert in Katwijk.

De hoorzitting zal digitaal plaatsvinden. Voor deelname als journalist of als toehoorder kunt u zich inschrijven bij ondersteuningbezwaarenklachten@katwijk.nl

Naar boven