kennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Kootwijkerdijk V, partiële herziening Buitengebied 2012 (1169802)

Het perceel Kootwijkerdijk 33 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om een omissie te herstellen door het opnemen van een bouwvlak op genoemd perceel.

Valkseweg XXIV, partiële herziening Buitengebied 2012 (1131905)

De percelen Valkseweg 180 en 184 in Barneveld. Het is de bedoeling om de bedrijfsbestemming op beide percelen te vergroten en om op Valkseweg 184 eveneens de bouw van een bedrijfsgebouw en bijgebouw mogelijk te maken.

Barneveld, 13 januari 2022.

Naar boven