Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Waterlooweg 38 te Leusden

De gemeente heeft op 24 maart 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer WABO-2022-034 voor een omgevingsvergunning op locatie Waterlooweg 38 te Leusden te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreftWaterlooweg 38 te Leusdenen bevat de volgende activiteiten:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.

Naar boven