Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van burgemeester en wethouders van Assen maakt bekend de volgende kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te hebben ontvangen:

- Zeijerweg 9a 9487 TA Ter Aard

De werkzaamheden – het breken van bouw- en sloopafval - zullen plaatsvinden gedurende 2 dagen in week 19 van 2022.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Naar boven