Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Olthofsweg 6a, 8a, 8b en 8c Hellendoorn”

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf zaterdag 15 januari 2022gedurende zes weken, tot en met zaterdag 26 februari 2022, het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Olthofsweg 6a, 8a, 8b en 8c Hellendoorn” ter inzage.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via https://afspraken.hellendoorn.nl/ of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0548-630 000.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de unieke ID:  NL.IMRO.0163.BPBUOLTHOFSWEG6A-ON01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/3q8EaxFhttp://bit.ly/..................

Downloaden van de bronbestanden is mogelijk via de link: https://bit.ly/3F9zXhh

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt de agrarische bedrijfswoning Olthofsweg 6a Hellendoorn te gebruiken als plattelandswoning. Deze bedrijfswoning kan daardoor tevens door derden, die geen binding hebben met het ter plaatse functionerende agrarische bedrijf, worden bewoond. Verder ziet het plan in het opnemen van een uitsterfregeling voor de permanente bewoning van een bijgebouw met meerdere wooneenheden (met huisnummers 8a, 8b en 8c). De bewoning valt onder het overgangsrecht. Het bestemmingsplan legt de bewoning vast middels een objectgebonden recht van bewoning. Het bijgebouw mag bewoond blijven zolang de bewoning niet langer dan één jaar wordt onderbroken.

Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk, mondeling (bij het bovengenoemde loket) of per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (per mail via: gemeente@hellendoorn.nl).

Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).

Naar boven