Wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de verplaatsing van Corsobouwplaats de Klein Zundertse Heikant naar een locatie aan de Heischoorstraat tussen 9 en 11 te Klein-Zundert.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 18 februari 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven