Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Winthagen 13, 6367 GX Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Winthagen 13, 6367 GX Voerendaal: verbouwen van de woning (ontvangen 6 januari 2022; zaaknummer 2022-000553).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven