Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 98945Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Brand 77’

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Brand 77” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de permanente huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk aan de Brand 77 in Zeeland.

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 29 maart 2021 tot en met maandag 17 mei 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft IMRO-identificatienummer NL.IMRO.1685.BPbgb2021Brand0077-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Brobbel via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting, de beantwoording van eventuele vragen en het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw E. Brobbel via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail esther.brobbel@landerd.nl.