Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2021, 94359Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Heereweg 386 in Lisse (parkeerterrein hotel-restaurant De Engel), Kenmerk Z-21-170879, het plaatsen van een reclamebanier op tijdelijk te plaatsen containers

De aanvraag betreft het plaatsen van een reclamebanier op tijdelijk te plaatsen containers

 

Datum ontvangst 24 maart 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.