Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 93861Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland” heeft vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven waar het plan over gaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Plan

Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van twee pand. De huidige bestemming voor zowel Puttelaar 1 als Puttelaar 3 te Zeeland, is centrum met functieaanduiding detailhandel en specifieke vorm van wonen (alleen op de verdieping). Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voor Puttelaar 1 te Zeeland, in een volledige Centrumbestemming met specifieke vorm van detailhandel. Voor Puttelaar 3 te Zeeland, voorziet het nieuwe bestemmingsplan volledig in de bestemming Wonen. Deze locatie is kadastraal bekend als Zeeland sectie H nummers 4897, 4898 en 1259.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 november 2020 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan vanaf maandag 22 maart 2021 tot en met maandag 3 mei 2021 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan het volgende planidentificatienummer:NL.IMRO.1685.BPzee2021Puttel1-VG01 (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1685.BPzee2021Puttel1-VG01)

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 3 mei 2021 beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S. van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail stefanie.vanderburgt@landerd.nl.