Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 9251Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 25 te Valkenburg

De gemeente heeft op 8 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000430 en DMS nummer 099488323 voor een omgevingsvergunning op locatie Grotestraat Centrum 25 te Valkenburg. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het brandveilig gebruik van het pand.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 9 januari 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via hettelefoonnummer 14 043.