Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 92326Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van het woonhuis - Vijlenstraat 55a, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het renoveren van het woonhuis op het perceel Vijlenstraat 55a te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 343 (ontvangen 17-03-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.