Besluitenlijst college 16 maart 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 16 maart 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Overdracht archieven gemeentebestuur Haaren 1996-2015

Het college heeft besloten de twee archieven van het Gemeentebestuur Haaren uit de perioden 1996-2005 en 2006-2015 over te brengen naar het Regionaal Archief Tilburg en beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid toe te passen op dit archief, zoals beschreven in de Verklaring van Overbrenging

 

Beleidsnota Inburgering Oisterwijk

Het college heeft besloten het raadsvoorstel met de beleidsnota Inburgering Oisterwijk ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

Raadsvoorstel tot vaststellen uitgangspunten inkoopstrategie sociaal domein regio Hart van Brabant

Het college heeft besloten de regionale uitgangspunten voor de inkoopstrategie sociaal domein 3D ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten twee aanvullende uitgangspunten op de regionale uitgangspunten vast te laten stellen door de gemeenteraad.

 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Het college heeft besloten beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Oisterwijk vast te stellen.

 

Bestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan “Woonhof Oirschotseweg, Moergestel” voor de realisatie van 5 vrijstaande woningen voor gewijzigde vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

VVGB Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Heizenschedijk 1

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het projectafwijkingsbesluit voor De Reuselhoeve.

Naar boven