Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 91898Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 58 te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van de gevel van het pand Els Borst-Eilersplein 58 door het plaatsen van een deur

 

Ons kenmerk: 202104940

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Els Borst-Eilersplein 58

Ontvangstdatum aanvraag:

22 maart 2021

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.