Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 90450Overige overheidsinformatieMededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Petunialaan 19 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 17-02-2021 een melding hebben ontvangen van Goudsmit Magnetic Systems B.V. (een productiebedrijf in magneetsystemen). Het betreft een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer omdat hij niet eerder een melding heeft ingediend. Er vinden geen veranderingen plaats bij het bedrijf.

Ons kenmerk: 148257

Locatie(s)

Petunialaan 19

Inzage

De melding ligt tot 6 weken na publicatie in het elektronische gemeenteblad ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.