Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2021, 9036Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Noordrand (kavel 18 + 19)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor:

 

Noordrand kavel 18 + 19, Ossendrecht

Het bouwen van 2 woningen, het aanleggen van uitritten en het plaatsen van erfafscheidingen

Ontvangen 5 januari 2021

 

Hoogerheide, 13 januari 2021