Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 88857Beschikkingen | afhandelingOntvangst melding Activiteitenbesluit Scheiweg 3 Reuver

Betreft:Melding Activiteitenbesluit veranderen activiteiten Scheiweg 3 Reuver

Locatie:Scheiweg 3 Reuver

Zaaknummer:2021-001859

Ontvangstdatum:29 december 2020

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kijkt u op www.aimonline.nl.

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077-474 92 92.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.