Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 8545Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 5 januari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 5 januari 2021 de volgende besluiten genomen:

Collegevoorstel Vaststellen verkort belastingjaar belastingverordeningen 2021

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel 'vaststellen verkort belastingjaar en/of kalenderjaar en/of het belastingtijdvak belastingverordeningen 2021’